Home >

Finansowanie

Najważniejszy dla każdej firmy jest nieustanny rozwój. Ten nie byłby możliwy bez poprawy infrastruktury firmy, która może wymagać określonych działań modernizacyjnych, bądź innych usprawnień działania. Oczywiście proces ten jest nie tylko przedsięwzięciem czasochłonnym, ale również sporym wyzwaniem finansowym. Rozumiejąc potrzeby naszych klientów oraz fakt, iż w pewnych sytuacjach mogą nie dysponować odpowiednim kapitałem, by rozpocząć określone procesy inwestycyjne – One System oferuje usługi leasingowe, poprzez współpracę z naszymi partnerami finansowymi. Nasze rozwiązania są idealnie dostosowane do potrzeb organizacji i każdej firmy.

Dlatego wszystkie firmy poszukujące finansowania zewnętrznego zapraszamy do skorzystania z leasingu. Współpracujemy z doświadczonymi leasingodawcami, dzięki czemu możemy zaproponować elastyczne finansowanie, umożliwiające efektywne planowanie i wykorzystanie budżetów.

Ta forma finansowania nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, jednocześnie umożliwiając błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową.

Leasing nowoczesny
 • stałe wydatki: koszt nie zmienia się przez cały okres trwania umowy leasingu, dlatego z łatwością planujesz i kontrolujesz wszystkie koszty firmy,
 • proste zasady: płacisz niższą ratę za korzystanie ze sprzętu, który poprawia Twoje wyniki, sytuacja win - win,
 • jedna umowa leasingu: możliwość finansowania sprzętu o różnym okresie amortyzacji, a to wszystko w ramach jednej umowy.Leasing tradycyjny
 • szybkość działania: błyskawiczna decyzja leasingowa, przy jednoczesnym braku wpłaty własnej,
 • przejrzyste procedury: stałe raty leasingu, bez ukrytych kosztów i prowizji, przy określonej racie wykupu,
 • czas trwania: okres trwania leasingu nawet do 60 miesięcy.Linia leasingowa
 • stałe oferta: zasady umowy ramowej obowiązują dla wszystkich leasingów w ramach przyznanego limitu,
 • swoboda: to klient wyznacza odpowiedni termin spłaty oraz warunki kolejnych ofert leasingowych,
 • niskie koszty: dzięki uproszczonym procedurom klienci korzystają z niższych kosztów obsługi – zdolność kredytowa sprawdzana jest tylko raz, przy otwarciu linii leasingowej.
Najem długoterminowy
 • bezpieczeństwo:przez cały czas trwania najmu, sprzęt objęty jest gwarancją producenta oraz kompleksowym ubezpieczeniem od przypadkowego uszkodzenia lub kradzieży,
 • własność:po zakończeniu okresu najmu Klient staje się właścicielem sprzętu bez dodatkowej opłaty za wykup urządzenia,
 • model solution-as-a-service: umożliwia wprowadzenie zakupu w koszty firmy, odliczenie VAT od każdej faktury, bez wpływu na zdolność kredytową – niezależnie od prowadzonej działalności.
LEASING, KREDYT CZY ZAKUP ZA GOTÓWKĘ? SPRAWDŹ,
CO JEST NAJKORZYSTNIEJSZE DLA TWOJEJ FIRMY


LEASING KREDYT ZAKUP ZA GOTÓWKĘ
Kto jest właścicielem sprzętu? Finansujący Nabywca / przewłaszczenie na zabezpieczenie Nabywca
Prawo pierwokupu Zgodnie z umową leasingu Nie dotyczy Nie dotyczy
Okres umowy Zgodnie z przepisami dot. amortyzacji sprzętu do umowy Sprzęt do umowy wg ustaleń pomiędzy stronami Nie dotyczy
Amortyzacja podatkowa Finansujący Nabywca Nabywca
Koszty podatkowe Rata leasingowa, opłaty przewidziane umową(poza opłatami karnymi), wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu Odsetki od kredytu, odpisy amortyzujące, inne opłaty przewidziane umową(poza opłatami karnymi), wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu Odpisy amortyzujące, wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu
Odliczenia VAT (użytkownik) VAT od raty VAT od wartości przedmiotu VAT od wartości przedmiotu
Rozpoznanie pod względem kosztów podatkowych VAT Usługa
 • zobowiązania okresowe miesięczne lub kwartalne koszty
 • proste rozliczenia
 • nie obciąża zdolności kredytowej
 • stała rata
 • wpłata początkowa i kwota wykupu są kosztem dla firmy
Dostawa środka trwałego
 • w koszty uzyskania przychodu wliczamy tylko odsetki
 • skomplikowany proces księgowania
 • obciążenie firmy
 • zmienna rata - WIBOR
Dostawa środka trwałego
 • zamrożone środki własne firmy
 • obniżenie płynności finansowej
 • zobowiązanie jednorazowe
Więcej informacji? Zostaw kontakt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu własnych produktów lub usług, jak również produktów lub usług podmiotów współpracujących z firmą One System Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana